در حال بارگذاری...
فرزسرامیکی

0 تومان

مالک:دات دنتتوضیحات
فرز Wolf آلمان
تمام سرامیکی با عمر و دوام پنج برابر و دقت و ظرافت بالا و خونریزی کمتر حین جراحی لثه

02165870299