در حال بارگذاری...
یونیت گناتوس

0 تومان

مالک:دات دنتتوضیحات
یونیت دندانپزشکی گناتوس
مدل S400وS300
کراشوار سنسوری
چراغ 2*3 LED
سنسوری
دارای چهار حافظه
یک عدد تابوره
پنج شلنگ از بالا
یک عدد جرمگیر
02165870299
09190868010