در حال بارگذاری...
سیلر META ADSEAL

0 تومان 1402-11-10 15:7:12

مالک:دات دنتتوضیحات
سیلر دندانپزشکی چیست؟

سیلر دندانپزشکی ماده ای چسبناک بوده که ماده تشکیل دهنده آن غالبا زینک اکساید میباشد که موادی مانند باریوم سولفات و اوژنول نیز در ترکیبات آن دیده میشود.

عمدتا سیلر در رنگ های مختلف ساخته شده و میتواند با استفاده از قابلیت کملیون (تطبیق پذیری رنگ) میتواند با دندان کار شده تا حدودی همرنگ شود.

سیلر عمدتا در فرایند اندودانتیکس مورد استفاده قرار میگیرد و همانطور که از اسمش پیداست برای فرایند سیلینگ یا مهر و موم کردن استفاده میشود.

به این منظور برای پرکردن کانال های اندو شده با گوتاپرکا،گوتای اغشته شده به سیلر به داخل کانال قرار میگیرد تا از وجود منافذ هوا یا فضای خالی جلوگیری شود و اتاق یا کانال اندو به خوبی مهر و موم شود.

09190868010
02165870299