در حال بارگذاری...
کلروفرم مروابن

0 تومان 1402-9-11 12:2:25

مالک:توضیحات
محلول کلروفرم خالص
پایدار شده
جهت بی حسی موضعی
حلال گوتا پرکا و وارنیش
مایع بدون رنگ با بوی شیرین
دارای بسته بندی 18 میلی لیتری
12 لیتر رایگان
برای سفارش
09902729204
02165870299