در حال بارگذاری...
سیلربتادنت

0 تومان 1403-4-13 13:42:33

مالک:دات دنتتوضیحات
سیلر بتا آر سی اس محصول مشترک شرکت بتا دنت و ترادنت آلمان می باشد و تحت لیسانس این شرکت آلمانی تولید و بسته بندی می گردد و نظارت بر کیفیت محصول و بسته بندی آن توسط شرکت دانش بنیان اترک بسپار فن انجام می گیرد. سیلر Beta RCS با نمونه آمریکایی AH26 مقایسه شده است و در برخی از تست ها خواص بهتری نسبت به AH26 از خود نشان داده است. (مدارک و مستندات مربوطه در بخش پیوست ها قابل مشاهده می باشد.) برای درمان ریشه دندان گوتا پرکا نمی تواند فضای کانال ریشه را به تنهایی پرکند بنابراین استفاده از مواد سیلینگ برای پرکردن فضای سه بعدی کانال ریشه و اتصال مواد پر کننده به دیواره کانال الزامی می باشد.

09902729204
02165870299