در حال بارگذاری...
فایبرپست نوردین

0 تومان 1403-4-28 10:32:57

مالک:دات دنتتوضیحات
فایبرپست نوردین Nordin Post


به دلیل انعطاف پذیری مناسب مناسب ، از تغییر شکل دندان بهتر تبعیت می کند و از ایجاد استرس و شوک در سطح ریشه دندان جلوگیری کند.
به دلیل عدم انتقال استرس به عاج دندان کمتر موجب شکستگی ریشه می شود
به دلیل داشتن طول زیاد و راحتی در کوتاه کردن طول، تطبیق آن با طول کانال آسان تر بوده و و انطباق آسان با طول کانال باعث دقتر بشتر در هنگام بازسازی می شود
پست گلاس فایبر نوردین دارای خاصیت رادیوپک بوده و در تصویربرداری قابل تشخیص است
ساخت چین
6 عددی


02165870299
09190868010