در حال بارگذاری...
کلروفرم مروابن

0 تومان 1402-7-18 11:18:7

مالک:دات دنتتوضیحات
محلول کلروفرم خالص
پایدار شده
جهت بی حسی موضعی
حلال گوتا پرکا و وارنیش
مایع بدون رنگ با بوی شیرین
دارای بسته بندی 18 میلی لیتری
12 لیتر رایگان
برای سفارش
09902729204
02165870299