در حال بارگذاری...
کلروفرم گلچای

0 تومان 1402-7-29 11:2:3

مالک:دات دنتتوضیحات
مشخصات کلروفرم :

پایدار شده
حلال گوتاپرکا و وارنیش
مورد استفاده در درمان ریشه
حجم ۱۸ میلی‌لیتر